Nowa Książka: Janusz Pawlak – „Doktor Wrzesiek”

Materiały prasowe
- REKLAMA -

W tym roku przypada 15 rocznica śmierci dr hab. n. med. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Wrzesława Romańczuka. Wybitnego lekarza pediatry – gastroenterologa, człowieka ogromnie zasłużonego nie tylko dla rzeszowskiej służby zdrowia, często nazywanego rzeszowskim Owsiakiem. Organizowane przez niego w latach dziewięćdziesiątych zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu medycznego, potrzebnego do badania małych pacjentów, gromadziły tysiące ludzi. Dzisiaj coraz mniej ludzi pamięta, że Uniwersytet Rzeszowski zawdzięcza mu powołanie dwóch nowych kierunków studiów: pielęgniarstwa i położnictwa, rzeszowska medycyna gastroskopię dziecięcą i 10 ogólnopolskich konferencji w ramach Rzeszowskich Dni Gastroenterologii.

Książka autorstwa Janusz Pawlaka nie jest suchą biografią doktora Wrześka (bo tak był najczęściej nazywany przez znajomych i przyjaciół) lecz opowieścią o dokonaniach człowieka, który nie chciał uwierzyć, że doba ma tylko 24 godziny.

Wrzesław Romańczuk zmarł 31 grudnia 2004 roku w wieku 47 lat.

A oto co o książce powiedział prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, znakomity polski pediatra, gastroenterolog:

– Z kart książki czytelnik uzyskuje barwny i wielowymiarowy obraz wybitnej postaci, zasłużonej nie tylko dla Rzeszowa, ale i dla polskiej pediatrii oraz gastroenterologii, zarówno z jej mocnymi stronami, jak i ze słabościami.

Książka wyszła spod pióra Janusza Pawlaka, znanego rzeszowskiego dziennikarza, m.in. byłego redaktora naczelnego Gazety Codziennej „Nowiny”, zaprzyjaźnionego z prof. Romańczukiem i Jego Rodziną. Napisana jest potoczyście, ze swadą.

Książka „Doktor Wrzesiek” będzie do nabycia w sieci księgarni „Nova”

- REKLAMA -