#InfoWOT: Rusza kurs podoficerski “SONDA”

Fot. DWOT
- REKLAMA -

„…wzorując się na naszych poprzednikach – twórcach Szkoły Niższych Dowódców Szarych Szeregów i Armii Krajowej, ponad pięćdziesięciu ochotników z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i pięciu z kujawsko – pomorskiej rozpocznie kurs podoficerów OT w ramach projektu „SONDA”. Przed kandydatami kilka tygodni intensywnej i wytężonej pracy. Po zakończeniu szkolenia każdy z nich zostanie dowódcą sekcji i przejmie odpowiedzialność za podwładnych. Wówczas rozpoczną nowy etap w służbie wojskowej. Będą mogli realizować szkolenie wprowadzając swoją wizję taktyczną oraz innowacyjne techniki dowodzenia. Dzięki temu tak jak nasi poprzednicy będą mogli tworzyć wielkie rzeczy” – wyjaśnił płk Dariusz SŁOTA – dowódca podkarpackich Terytorialsów.

To pierwsza edycja kursu „SONDA” na Podkarpaciu, który rozpocznie się w najbliższy poniedziałek tj. 14 października br. i potrwa do końca drugiej dekady grudnia 2019 r. Przez trzy miesiące żołnierze – ochotnicy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zostali zakwalifikowani do projektu „SONDA” wezmą udział w intensywnych zajęciach. To pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce południowo – wschodniej, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymali szansę udziału w szkoleniu. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy z pododdziałów brygady. Zwieńczeniem zmagań będzie promocja na pierwszy stopień podoficerski.

„…projekt SONDA to kurs podoficerski, który wymaga pełnej koncentracji i wytężonej pracy. Aby zostać  podoficerem Wojsk Obrony Terytorialnej kandydaci zrealizują między innymi zajęcia z przywództwa, regulaminów, łączności, taktyki i szkolenia strzeleckiego. Ponadto odbędą praktyki dowódcze. W czasie zajęć instruktorzy największy nacisk położą na przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych dowódców oraz naukę kierowania i dowodzenia sekcją lekkiej piechoty. Na koniec kursu wszyscy żołnierze odbędą egzamin teoretyczny i praktyczny” – powiedział starszy podoficer dowództwa 3. PBOT st. chor. sztab. Seweryn LEDWOŻYW.

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że kurs „SONDA” jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej. Był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn.  Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej było kurs „AGRICOLA” odpowiadający poziomowi szkolenia dowódców plutonu.

***

  1. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała
    w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

- REKLAMA -