Półtora tysiąca osób na Rzeszowskiej Procesji Różańcowej

- REKLAMA -

W niedzielę, 6 października 2019 r., odbyła się Rzeszowska Procesja Różańcowa. Nabożeństwo rozpoczęło się pod krzyżem upamiętniającym ofiary komunizmu na Placu Śreniawitów.

„Jesteśmy zaproszeni, aby ruszyć z miejsca, z gnuśności, z lenistwa i duchowej apatii. Wykonajmy ten ruch z inspiracji św. Jana Pawła II, a nade wszystko samego Jezusa Chrystusa” – mówił bp Jan Wątroba podczas Rzeszowskiej Procesji Różańcowej. W modlitwie wzięło udział około półtora tysiąca wiernych. Nabożeństwo rozpoczęło diecezjalne obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

Na początku bp Jan Wątroba poświęcił nowy krzyż dedykowany ofiarom komunizmu, który zastąpił stary, zniszczony, ustawiony w 1990 r.

Po poświęceniu, tuż po godz. 15.00 ks. Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, rozpoczął Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzili członkowie Akcji Katolickiej.

Modlitwie różańcowej przewodniczył bp Jan Wątroba. Rozważania przygotował ks. Rafał Flak. Ich treść była inspirowana tekstami i wypowiedziami św. Jana Pawła II. Wprowadzając zebranych do rozważań duchowny zwrócił uwagę na miłość do ojczyzny. „Nasza dzisiejsza Rzeszowska Procesja Różańcowa za ojczyznę nie jest zawieszona w próżni. Łączy się ona z okolicznością wielkiego pragnienia, by ważne sprawy społeczne były traktowane po Bożemu. (…) Modlitwa różańcowa powinna mieć także wymiar patriotyczny, powinna być modlitwą za ojczyznę. Człowiekowi potrzebna jest ojczyzna, tak jak potrzebna jest rodzina. Nasza obecność dzisiaj i nasza modlitwa w intencji ojczyzny jest wyrazem prawdziwego jej umiłowania, jest wyrazem naszego głębokiego patriotyzmu” – mówił dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.

Uczestnicy procesji rozważając tajemnice chwalebne różańca przeszli ul. F. Szopena, al. Lubomirskich, ul. 3 Maja i ul. Sokoła do Bazyliki Ojców Bernardynów.

W nabożeństwie uczestniczyło czternastu księży, m.in. pracownicy kurii diecezjalnej i proboszczowie rzeszowskich parafii oraz ponad dwadzieścia sióstr zakonnych.

Podczas procesji członkowie Bractwa św. Michała z  parafii św. Michała w Rzeszowie, Bractwa św. Józefa z parafii św. Józefa w Rzeszowie oraz Rycerze Kolumba na zmiany nieśli krzyż.

Bardzo licznie byli reprezentowani członkowie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz uczniowie rzeszowskich szkół. Młodzież i dzieci nieśli m.in. flagę papieską, duży różaniec oraz litery tworzące hasło XIX Dnia Papieskiego i dwuwiersz „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem”. Młodzieży z fundacji towarzyszył ks. Janusz Podlaszczak, diecezjalny koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Eucharystii na zakończenie procesji w bazylice ojców bernardynów przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii bp Wątroba nawiązał do tegorocznego hasła XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!” przywołując książkę Jana Pawła II pod tym samym tytułem. „Jesteśmy zaproszeni, aby ruszyć z miejsca, z gnuśności, z lenistwa i duchowej apatii. Wykonajmy ten ruch z inspiracji św. Jana Pawła II, a nade wszystko samego Jezusa Chrystusa, który po Ostatniej Wieczerzy i modlitwie w Getsemani, tuż przed pojmaniem, procesem i męką powiedział do apostołów  «Wstańcie, chodźmy!». Nie obawiajmy się trudności, bo na pewno ich nie zabraknie, ale idźmy w towarzystwie Maryi i świętych” – zachęcał hierarcha.

W nawiązaniu do Ewangelii czytanej podczas 27 Niedzieli Zwykłej biskup mówił o związku wiary i pokory. „Jednym z imion wiary jest pokora. Człowiek prawdziwie wierzący jest pokorny. Podstawa pokory jest znajomość prawdy o sobie, o świecie, a nade wszystko prawdy o tym, przed którym się klęka. (…) Pokora to prawda. Wiara i pokora mówią nam, że nie trzeba czekać na uznanie jeśli wykonujemy to co do nas należy, co jest powierzoną nam powinnością? Problem jest w tym, czy wiemy co powinniśmy wykonać? Czy wiemy co jest naszą powinnością?” – pytał kaznodzieja, podsuwając słuchaczom słowa bł. Jana Newmana: „Jeśli zapytasz mnie, co masz czynić, aby być błogosławionym, odpowiem: nie leż na łóżku dłużej, niż wymaga tego czas odpoczynku, pierwsze myśli kieruj ku Bogu, pobożniej odwiedzaj Najświętszy Sakrament, odmawiaj w skupieniu Anioł Pański, jedz i pij na chwałę Bożą, dobrze odmawiaj różaniec, bądź skupiony, wystrzegaj się złych myśli, kładź się spać w odpowiednim czasie”.

Organizatorem Rzeszowskiej Procesji Różańcowej był Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie oraz Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. (tn)

- REKLAMA -