#InfoZUS: Konferencja “Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej” – zapowiedź

- REKLAMA -
Już po raz czwarty w Rzeszowie w ramach współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i rzeszowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  odbędzie się Ogólnopolska Konferencja poświęcona społecznej odpowiedzialności administracji.

 

Tematyka tegorocznej konferencji koncentrować się będzie na kontekście informacyjnym społecznej odpowiedzialności organizacji, urzeczywistniającym się m.in. w raportowaniu społecznie odpowiedzialnych działań opinii publicznej oraz w obecności organów administracji publicznej w mediach (zarówno jako podmiotów samodzielnie kształtujących przekaz medialny, jak i podmiotów będących w centrum zainteresowania mediów).
Będziemy mówić także o tym czym jest społeczna odpowiedzialność (CSR) oraz jak ją wdrażać – mówi Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik ZUS w województwie podkarpackim.

Do udziału w konferencji organizatorzy zachęcają kierownictwo i pracowników organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, dziennikarzy, pracowników naukowych (również doktorantów), studentów reprezentujących różne dyscypliny nauki (nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu). W szczególności zapraszamy rzeczników prasowych, osoby odpowiedzialne za komunikację, pracowników zajmujących się promocją oraz PR.

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 r. od godz. 9:30 w siedzibie WSIiZ – ul. Sucharskiego 2 ( Klub Akademicki IQ). Uczestnictwo bezpłatne.

Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej:
https://wsiz.rzeszow.pl/aktualnosci/iv-ogolnopolska-konferencja-pod-haslem-spoleczna-odpowiedzialnosc-administracji-publicznej-wymiar-informacyjny/

 

- REKLAMA -