Rzeszów „Honorowym Ekspertem w zakresie profilaktyki grypy”

- REKLAMA -
Rzeszów został wyróżniony za miejski program profilaktyki grypy i po raz trzeci otrzymał tytuł „Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”, przyznawany w ramach projektu „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Wyróżnienie wręczono podczas tegorocznej XI debaty ekspertów FLU FORUM 2019, która odbyła się 10 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

”Program szczepień przeciwko grypie” finansowany z budżetu Miasta Rzeszowa jest programem wieloletnim. Realizowany jest od 2005 roku.
Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę w populacji Rzeszowian oraz ograniczenie ryzyka powikłań pogrypowych w grupie osób szczególnie narażonych na zachorowanie.

Program, od początku jego realizacji kierowany był do osób zameldowanych w Rzeszowie, starszych – od 50 lub 55 roku życia i bez względu na wiek, do osób przewlekle chorych, dorosłych i dzieci z niedoborami odporności, a także pensjonariuszy domów pomocy społecznej i pacjentów zakładów opiekuńczo – leczniczych, zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.

Realizatorem programu był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, który został wybrany w trybie konkursu ofert.
Personel realizujący program to lekarze podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki posiadające kurs szczepień ochronnych.

Mieszkańcom Rzeszowa zapewniana jest szeroka dostępność do programu, poprzez organizację 6 punktów szczepień w trzech przychodniach, Szpitalu Miejskim i Zakładzie Opieki Długoterminowej w Rzeszowie.
W 2018 r. zostało zaszczepionych 5 550 mieszkańców, co kosztowało ponad 287 tys. Zł.

W ramach akcji „Samorządowych Liderów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” Miasto Rzeszów otrzymało wyróżnienia:
• w 2013 roku – tytuł „Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”,
• w 2014 roku – tytuł „Super Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”,
• w 2015 roku – tytuł „Eksperta Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”,
• w 2017 roku – tytuł „Lidera w Innowacjach” jako jednostka samorządu terytorialnego, która realizowała program zdrowotny z wykorzystaniem nowych standardów w zakresie profilaktyki grypy,
• w 2018 roku – tytuł „Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”,
• w 2019 roku – tytuł „Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”.

- REKLAMA -