BUDIMEX S.A. o oddziaływaniu wytwórni mieszkanek asfaltowych w Kamieniu

BUDIMEX
Fot. Budimex S.A.
- REKLAMA -
Publikujemy w całości oświadczenie przesłane nam przez rzecznika firmy BUDIMEX S.A. Stanowisko firmy jest odpowiedzią na protesty mieszkańców gminy Kamień przeciwko budowie wytwórni mieszkanek asfaltowych w Kamieniu.

 

 GDDKiA
Materiał GDDKiA

W marciu 2018 r., firma Budimex S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Jeżowe Podgórze do węzła Kamień o dł. ok. 10,5 km.  Droga ma być zbudowana za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy od podpisania umowy. Nim zacznie się budowa odcinka S19, firma musi uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz zbudować odpowiednie zaplecze logistyczno-budowlane. Istotnym elementem tego zaplecza jest wytwórnia mieszkanek asfaltowych w Kamieniu.

Treść oświadczenia:

Budimex ma w całej Polsce 11 wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych (WMB) zlokalizowanych w miejscach, gdzie powstają nawierzchnie autostrad, dróg ekspresowych i dróg lokalnych, które służą milionom użytkowników.

 

Działanie zgodne z prawem!

Każda z naszych jedenastu wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych działa na podstawie pozwolenia emisyjnego w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowo pyłowych do powietrza, wydawanego przez właściwego miejscowo starostę powiatowego oraz decyzji środowiskowej wydawanej właściwego miejscowo wójta burmistrza lub prezydenta miasta. To oznacza że emisje muszą mieścić się w z góry założonych normach. W terenach zurbanizowanych powietrze emitowane przez wytwórnie, dzięki zastosowaniu filtrów o sprawności  bliskiej 100%, jest często czystsze niż to pobierane do procesu produkcji.  Przynajmniej raz w roku każda wytwórnia przechodzi pomiary emisyjne przez akredytowane laboratorium pod kątem spełniania limitów emisyjnych w obowiązującym pozwoleniu emisyjnym. 

 

Bez negatywnego wpływu na środowisko

Decyzja pozwalająca na taką inwestycję jest wydana na podstawie zgód lokalnych władz samorządowych i jest z urzędu konsultowana z RDOŚ, PPIS i WP.

 

Budimex nigdy nie przekroczył parametrów dopuszczonych w pozwoleniach emisyjnych. Wszystkie nasze wytwórnie są zlokalizowane w najbliższej możliwej odległości od realizowanego przedsięwzięcia budowlanego, celem jak najmniejszej interakcji z otoczeniem i uciążliwości związanej z obciążeniem lokalnych dróg.

 

Hałas podczas pracy wytwórni nie będzie przekraczał dopuszczalnych wartości wg. obowiązujących norm prawnych i dla zabudowań w odległości 500 m będzie na poziomie hałasu tła nocnego. Wytwórnia nie będzie pracować w godzinach nocnych. Planowana inwestycja będzie miała charakter tymczasowy, będzie pracowała na potrzeby budowy drogi S19. Najbliższe sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią grunty orne, łąki i pastwiska. 

 

W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie występują tereny chronione akustycznie. Najbliższe zabudowania w Kamieniu podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok. pół kilometra.

 

Michał Wrzosek – Rzecznik Prasowy Budimex SA

 

- REKLAMA -