Jarosław. Jarmark, biegi, europejska noc dziedzictwa

Jarmark Benedyktyński
Materiał Organizatora
- REKLAMA -
Weekend 14-15 września będzie bardzo bogaty w wydarzenia organizowane w ramach jarosławskiego IX Jarmarku Benedyktyńskiego. Opactwo zaprasza na jarmarkowe stoiska, do udziału w pielgrzymce biegowej „Bohaterom czasu wojny” oraz na Europejską Noc Dziedzictwa z przemarszem ulicami miasta.

„Polski splot” pod takim hasłem odbywa się 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Jarosław również włącza się w największe w Europie wydarzenie promujące dziedzictwo kulturowe. Akcenty z tym związane, wpisują się w bogaty program IX Jarmarku Benedyktyńskiego, który – po sierpniowym Jarmarku Jarosławskim – jest kolejną okazją do przypominania kupieckich tradycji tego miasta.

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się w sobotę (14 września) od pielgrzymki biegowej „Bohaterom czasu wojny” na dwóch dystansach. 10-kilometrowa trasa będzie prowadziła z lasu kidałowickiego, a 2-kilometrowa trasa sprzed Pomnika Walk i Męczeństwa przy ul. Słowackiego z metą w jarosławskim opactwie.

W tym samym dniu (sobota) organizatorzy zachęcają do udziału w Europejskiej Nocy Dziedzictwa odbywającej się z inicjatywy  PRO URBE, zaprzyjaźnionej fundacji z Węgier. O godz. 18.00 zostanie odprawiona msza św. w bazylice oo. dominikanów. Po niej odbędzie się nocny przemarsz ulicami miasta z iluminacją świetlną, ze stacjami przy: murach klasztornych i studzience, XIX-wiecznym dworku modrzewiowym, dawnym budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Ratuszu, pomniku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i Kopijniku Leona Czechowskiego, z ostatnim punktem na terenie opactwa. Wydarzenie zakończy o godz. 21.00 Teatr Ognia.

W niedzielę (15 sierpnia) organizatorzy zaplanowali m.in. Marsz dla Życia i Rodziny, koncerty zespołów w tym gwiazdy wieczoru Good God, świadectwo i recital aktora Lecha Dyblika, przegląd podkarpackich chórów (twórczość Stanisława Moniuszki), fireshow w wykonaniu Rycerza Reinera. Odbędą się również: sympozjum o uchodźctwie Polaków na Węgry w 1939 r., konferencja o Kulturalnym Dziedzictwie Podkarpacia na tle Europy oraz seminarium o Europejskich Drogach Kulturowych na przykładzie Via Jagiellonica oraz Via Regia-Via Reginae.
Jarmarkowi rękodzielników i wystawców towarzyszą wystawy stałe i czasowe.
Szczegóły na plakatach oraz na www.opactwo.pl
- REKLAMA -