Prezydent i Wiceminister podpisali list intencyjny ws budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego

Zamek Lubomirskich
Fot. Krzysiek Mosiężny
- REKLAMA -
Wczoraj na sali posiedzeń miejskiego Ratusza odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego i przeznaczenia zamku Lubomirskich na cele instytucji kultury. Dokument podpisali prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc oraz Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Miasto od wielu lat u kolejnych rządów zabiega o budowę nowego gmachu Sądu Okręgowego, licząc przy tym na przejęcie obecnej jego siedziby tj. Zamku Lubomirskich, gdzie prezydent Ferenc chce urządzić Muzeum Kresów Wschodnich, lub inną instytucję kultury.

W podpisanym dokumencie czytamy m.in.: – strony wyrażają zgodę na rozpoczęcie współpracy w zakresie budowy nowej  nieruchomości, która ma zostać przekazana przez  Gminę  [Miasto Rzeszów]  na  rzecz Sądu [Okręgowego w Rzeszowie].  Przekazanie budynku Zamku Lubomirskich Miastu ma nastąpić po wybudowaniu nowej siedziby Sądu Okręgowego przy ul. Dołowej.

Niestety w dokumencie nie określono ani szacunkowych kosztów przedsięwzięcia, ani wkładu, który ma ponieść miasto, ani terminu rozpoczęcia, czy zakończenia prac. Wkład własny Miasta Rzeszowa może być kwestią sporną w przyszłości. Choćby dlatego, że działka przekazywana przez Miasto jest prawie trzykrotnie mniejsza od działki, którą ma przekazać Skarb Państwa.

- REKLAMA -