Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Kamień –Łowisko –Wola Zarczycka

Gmina Kamień, Łowisko
Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
- REKLAMA -
Łowisko. Gmina Kamień. W czwartek, 29.08.2019 r., przy parkingu obok kościoła w Łowisku, odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1277R relacji Kamień –Łowisko –Wola Zarczycka. Wartość inwestycji 11,2 mln zł.

W uroczystym otwarciu udział wzięło wielu gości reprezentujących zarówno Powiat Rzeszowski, jak i województwo podkarpackie na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim, Wojewodą Podkarpackim Lucyną Podhalicz oraz Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele wykonawcy i organów nadzorujących budowę.

Inwestycja obejmowała:

– rozbudowę drogi powiatowej na długości 6,188 km,

– rozbudowę skrzyżowań, w tym budowę „wyniesionego” skrzyżowania dróg powiatowych nr 1277R i 1237R,

– przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

– budowę peronów autobusowych,

– budowę chodników o łącznej długości 4,5 km,

– przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia drogi,

– przebudowę sieci gazowych i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, kablowych linii nN i teletechnicznych.

Wartość robót: 11,2 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 9,3 mln zł. Wkład własny: 1,9 mln zł. Wykonawcą robót w systemie zaprojektuj i buduj byli: PBI Infrastruktura S.A. w Kraśniku – lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – partner konsorcjum.

 

- REKLAMA -