#InfoUrząd: Szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności

Obraz fsHH z Pixabay
- REKLAMA -
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 28 września 2019 r. w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego 22).

Głównym celem planowanego szkolenia jest wyjaśnienie problematycznych kwestii związanych z realizacją zadań publicznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań” oraz omówienie sposobu postępowania przez organ udzielający dotacji, w tym prowadzenie monitoringu realizowanych zadań publicznych i kontroli prawidłowości wydatkowania środków z dotacji.

Ponadto, w trakcie prowadzonych szkoleń zostaną omówione zasady rozliczania przyznanej dotacji i zmian temu towarzyszących oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów praktycznych bazujących na aktywnym udziale uczestników.

Koszt pobytu uczestników oraz koszty programowe związane z realizacją szkolenia pokrywa organizator.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem nr: 261 874 789 lub na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl w terminie do 23 sierpnia br.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 80 osób, do udziału w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności państwa z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz śląskiego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261 874 678, 261 840 130, a także na adres email: wDEKiD@mon.gov.pl.

Szczegółowy program szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie do 20 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest jeszcze przeprowadzenie jednego podobnego szkolenia dla pozostałych województw.

Formularz Zgłoszeniowy

Źródło: rzeszow.pl

- REKLAMA -