Akcja “Alkohol – ograniczona dostępność”

źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl
źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl
- REKLAMA -

Podkarpacka Policja wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczęła działania profilaktyczne pod nazwą “Alkohol – ograniczona dostępność”. Akcja polega na sprawdzaniu miejsc gdzie sprzedawane lub podawane są napoje alkoholowe w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

-Alkohol stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi. Niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczości. Dlatego ważne jest ograniczanie jego dostępności dla osób małoletnich. – informuje Komenda Wojewódzka Policji

Na terenie powiatów mieleckiego i rzeszowskiego w dniach 7 i 8 sierpnia zostały sprawdzone placówki handlowe pod względem przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania prowadzili Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu i Komisariatu i Policji w Rzeszowie. 

-W ciągu dwóch dni odwiedzili 24 punkty sprzedaży alkoholu. W 7 placówkach handlowych stwierdzono brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Podczas działań policjanci prowadzili ze sprzedawcami rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa. Przekazali także materiały edukacyjno-informacyjne oraz opracowane i wydrukowane na potrzeby akcji tabliczki informacyjne. Zakup oraz druk materiałów sfinansowany został dzięki środkom przekazanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. – informuje Komenda Wojewódzka Policji

-Działania “Alkohol – ograniczona dostępność” prowadzone są od 5 do 9 sierpnia przez wszystkie jednostki Policji na terenie całego województwa. Akcja realizowana jest wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane są konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.– informuje Komenda Wojewódzka Policji

Kolejna edycja działań zaplanowana jest na wrzesień.

- REKLAMA -