#InfoUrząd: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzebownisku

trzebownisko.pl
Fot. trzebownisko.pl
- REKLAMA -
Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę z Firmą Budowlano- Usługowo-Handlową „WAL MAR” Krzysztof Marecki ,na realizację zadania pn. „Przebudowa wybranych pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebownisku, związana z przeniesieniem istniejącej kuchni”.

 

trzebownisko.pl
Fot. trzebownisko.pl

Przebudowa związana jest z przeniesieniem kuchni na parter najstarszego skrzydła budynku, częściowo podpiwniczonego, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń kuchni i zaplecza, jadalni wraz korytarzem i klatką schodową wynosi 414,82 m2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także dostawę urządzeń i wyposażenia technologicznego kuchni oraz zagospodarowanie terenu: budowa chodników i dojazdów do wejścia do kuchni i do wejścia ewakuacyjnego.
W trakcie realizacji robót dojazd do placu budowy odbywał się będzie od strony wejścia głównego do szkoły w Trzebownisku.

Koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 964 265,61 zł brutto. Całość inwestycji realizowana jest ze środków własnych. Planowany termin zakończenia realizacji przebudowy to 30.09.2019 roku.

Źródło: trzebownisko.pl

- REKLAMA -