Podpisano umowę dotyczącą odmulania zalewu na Wisłoku

- REKLAMA -

22 lipca odbyła się konferencja prasowa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, dotycząca podpisania umowy na realizację zadania „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”.

BUDŻET I ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi    49 763 651,51 zł.

– Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
42 299 103,78 zł
w tym:
– wartość dokumentacji projektowej i robót
48 711 999,96 zł

Jakie działania zostały przeprowadzone?

W marcu 2018r została przyjęta dokumentacja od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kilka miesięcy później  uzyskano  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sierpniu zmieniono tryb przygotowywania zadania do realizacji i podzielono go na etapy. W listopadzie 2018r rozpoczęto  inwentaryzację przyrodniczą. Pod koniec roku 4 wykonano  pomiar ukształtowania dna zbiornika (batymetria).

W marcu 2019r opracowano  koncepcję odmulania  i dokumentację przetargową. W kwietniu br. ogłoszono przetarg. W lipcu br wybrano wykonawcę zadania.

Celem i założeniem przedsięwzięcia jest :

W I etapie wydobyć ok 500 tys. m³ osadów od granic Natura 2000 do stopnia. Cykl 1- ok. 95 tys. m3, Cykl 2 – ok. 190 tys. m3

W II etapie jest wydobycie 180 tys. m³ osadów od ujęcia wody w Zwięczycy do granic Natura 2000. Cykl 3 ok. 215 tys. m3, Cykl 1 ok. 180 tys. m3

- REKLAMA -