Czy MSWiA niebawem ogłosi, że Głogów Młp. się powiększy?

poszerzenie Głogowa Młp.
Mat. UM Głogów Małopolski
- REKLAMA -

MSWiA przesłało do konsultacji międzyresortowych projekt rozporządzenia o poszerzeniu Głogowa Młp.  Czy Głogów powiększy się o 3 sołectwa, a Rzeszów i Krosno tym razem będą musiały obejść się smakiem?

Rada Miasta Głogowa Małopolskiego w dniu 30 stycznia podjęła decyzję o przystąpieniu do procedury zmiany granic administracyjnych miasta. Początkowo rada miejska przyjęła  uchwałę, by do Głogowa przyłączyć pięć sołectw, były to: Rudna Mała, Rogoźnica, Wola Cicha, Zabajka i Lipie.

poszerzenie Głogowa Młp.
Mat. UM Głogów Małopolski

Za włączeniem pięciu sołectw do Głogowa Młp. w konsultacjach społecznych opowiedzieli się mieszkańcy Głogowa Młp. a, a także mieszkańcy Rogoźnicy, Woli Cichej i Zabajki. Mieszkańcy Lipia i Rudnej Małej byli przeciw włączeniu ich sołectw do Głogowa Młp. Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart, wydała pozytywną opinie w kwestii przyłączenia do miasta Głogów Młp. wszystkich 5 sołectw.

Rzeszów w tym roku wnioskował o przyłączenie ośmiu sołectw. Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart, wniosek miasta zaopiniowała negatywnie. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Krosno z kolei chciało poszerzyć swoje granice o część terenów gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne. Wojewoda wniosek Krosna zaopiniowała pozytywnie. Niestety MSWiA również nie uwzględniło jej pozytywnej opinii.

Tylko Głogowowi się uda?

Głogów Małopolski jest obecnie gminą miejsko-wiejską. W jej skład wchodzi miasto Głogów Małopolski oraz 12 sołectw: Budy Głogowskie, Hucisko, Lipie, Pogwizdów Nowy, Pogwizdów Stary, Przewrotne, Rogoźnica, Rudna Mała, Styków, Wola Cicha, Wysoka Głogowska, Zabajka. Władze miasta chciały poszerzyć jego obszar o 5 sołectw: Rudna Mała, Rogoźnica, Wola Cicha, Zabajka oraz Lipie, ponieważ argumentowały, że:

– W Głogowie Małopolskim brakuje terenów pod budownictwo mieszkaniowe, dlatego tereny sąsiednie stają się „sypialnią” dla miasta, są chętnie nabywane i zabudowywane. Miejscowości Rogoźnica, Wola Cicha i Zabajka posiadają pełną infrastrukturę techniczną – są wyposażone w sieć kanalizacyjną, gazową i wodociągi.

Kilka miesięcy temu Paweł Baj, Burmistrz Głogował Młp. zapowiedział, że sołectwa, które staną się osiedlami miasta, od przyszłego roku dostaną po 100 tys. zł. Kwoty te mają być przeznaczone na zrealizowanie programów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.  Dodatkowo mają zostać stworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenach nowych osiedli mieszkaniowych.

Trzy zamiast pięciu

Projekt rozporządzenia MSWiA z dnia 9 lipca br., zakłada zmianę granic miasta Głogów Małopolski. Ma to polegać na przyłączeniu do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego: Rogoźnica o powierzchni 259,32 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Cicha o powierzchni 147,77 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Zabajka o powierzchni 310,40 ha, z gminy Głogów Małopolski – czytamy w projekcie rozporządzenia. Dokument jest teraz na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Decyzja powinna być wydana do końca lipca.

Łukasz Kotulak, wspołpaca Amelia Krupik

- REKLAMA -