XVI Sesja Rady Miasta Rzeszowa-pożegnanie skarbnik Janiny Filipek

Skarbnik Miasta Rzeszowa Janina Filipek
Fot. Screenshot/ Transmisja UM Rzeszów
- REKLAMA -
Podczas XVI sesji Rady Miasta Rzeszowa – 9 lipca 2019 r. na prośbę Pani skarbnik Janiny Filipek doszło do jej odwołania po 29 latach pracy dla miasta.

Pani skarbnik ciepłymi słowami, pełnymi wdzięczności przytoczyła krótką historię, gdy 26 lutego 1991 roku Wysoka Rada powołała stosowną uchwałę, dzięki której od 15 marca 1991 r.  mogła wykonywać swoją pracę z największą starannością.

Zdaniem Pani Janiny Filipek, Rzeszów zdobył pewien prestiż, dzięki odpowiednim działaniom i współpracy przez cały okres jej pracy. Była to np. wizyta Ojca Świętego z pielgrzymką w czerwcu 1991. W 1998 r Wysoka Rada zdecydowała, że wystąpi do stosownych władz o to, by patronką miasta została Matka Boża Rzeszowska i jak się okazało, to wyróżnienie zostało dla Rzeszowa przyznane. W 2008 została zaakceptowana dokumentami w Watykanie uroczystość patronki miasta, co nie jest bez znaczenia dla atrakcyjności Rzeszowa. Kolejnym elementem było wprowadzenie miasta w poczet Miast Unii Metropolii Polskich, gdzie jest ich tylko 12. Do znacznego rozwoju przyczyniło się powołanie uniwersytetu i wzmocnienie  szkolnictwa wyższego, do którego została powołana Fundacja Rozwoju Ośrodka Akademickiego. Przyczyniło się to do prestiżu miasta. Takich działań było wile wiele więcej.

Są osoby, które zapisują się w historii miasta, kraju, świata. W historii miasta Rzeszowa zapisała się Pani Janina Filipek. Przez okres naszej współpracy, czyli prawie przez 17 lat, godziliśmy się we wszystkich tematach, które były podejmowane w mieście Rzeszowie – mówił Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Maiłem okazję obserwować prace pani skarbnik, przez cały ten czas i myślę, że mogę być osobą, która potwierdza jej niezwykłe zasługi dla naszego miasta. – mówił Andrzej Dec, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

Radni przekazali odchodzącej Pani skarbnik skromny upominek. Prezydent Tadeusz Ferenc zaprosił Panią Filipek do grona swoich doradców, aby – chociaż w wymiarze 2 dni w tygodniu mogła doradzać, jak dalej budować Rzeszów – powiedział.

 

- REKLAMA -