Dziś nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana na wniosek radnych PiS

sesja rady miasta rzeszowa
Fot. Krzysztof Mosiężny/Dron Kurier Rzeszowski
- REKLAMA -

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Pan Andrzej Dec – zaprasza do wzięcia udziału w XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa, zwołanej na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Rzeszowa w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506), która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16:30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Aby obejrzeć transmisję sesji rady Miasta Rzeszowa na żywo należy skorzystać z linku zamieszczonego na tej stronie.(trzeba kliknąć napis “kamera 1”)

Proponowany porządek obrad:

  1. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące sprzeciwu wobec organizacji w Rzeszowie tzw. marszu równości oraz promocji ideologii LGBT.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

1a.Uchwała zmieniająca Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

1b. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIX/1381/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- REKLAMA -