Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu rzeszowskiego

Fot. Wojciech Tatara
- REKLAMA -

Starostwo Powiatowe zorganizowało konferencję skierowaną do przedsiębiorców z naszego regionu. Podczas spotkania podpisano porozumienie przez Województwo  Podkarpackie z Agencją Rozwoju Przemysłu. Dzięki tej umowie obie instytucje będą wspólnie działać na rzecz rozwoju regionu, m. in. poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu rzeszowskiego

Starosta Rzeszowski zorganizował konferencję poświęconą wspieraniu przedsiębiorców z naszego regionu. Prelegenci podkreślali ważną rolę dotycząca instrumentów wsparcia firm działających w regionie a szczególnie powiecie rzeszowskim.

Powiat Rzeszowski jako jedyny samorząd terytorialny w kraju zdecydował się na założenie parku naukowo technologicznego „Dworzysko”. W ten sposób wyszliśmy na przeciw potrzebom przedsiębiorców. Dążenie do rozwoju nie może jednak przesłonić norm etycznych i tego że najważniejsi są ludzie. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców z naszego powiatu do współdziałania z naszym samorządem i wierzę, że to spotkanie przyniesie ze sobą odpowiedzi na nurtujące was  pytania – powiedział na wstępie Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

Fot. Wojciech Tatara

Najważniejszą częścią konferencji było podpisanie wspomnianego porozumienia. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z województwem podkarpackim. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie m.in.: promocji możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim, pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz gromadzenia i udostępniania inwestorom informacji gospodarczych o regionie podkarpackim i dostępnych terenach inwestycyjnych na terenie województwa.

 

Niższe podatki

Podczas konferencji wskazano na możliwości  związane z ulgą dotycząca podatku dochodowego dla przedsiębiorców z naszego regionu. I tak mali przedsiębiorcy mogą liczyć na 70 procentową zniżkę, średni 60 proc. zaś duże przedsiębiorstwa na 50 proc. Okres ulgi podatkowej w naszym województwie wynosi 15 lat. A jakie wiążą się dla inwestor. Z takich ulg mogą korzystać przedsiębiorcy działający  w branży przemysłowej, działalności B+R, IT, nowoczesne usługi dla biznesu. Poruszono temat otwartych innowacji i transferu technologi a także wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mikro, male  i średnie przedsiębiorstwa mogą również korzystać z pożyczek wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwota wsparcia to od 300 do 600 tys zł.

Kolejnym punktem konferencji było ukazanie współpracy biznesu z Podkarpackim Centrum Innowacji oraz podkreślenie właściwej obsługi inwestora będącej kluczem do realizacji inwestycji. Przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podkreślił jak ważna jest współpraca inwestorów z jednostkami samorządu terytorialnego, za przykład podał współpracę agencji z Parkiem Naukowo Technologicznym Rzeszów Dworzysko na którego terenie znajdują się grunty inwestycyjne cieszące się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców.

Duże zainteresowanie wśród zebranych na sali przedsiębiorców wzbudził temat pożyczek na działalność bieżącą i finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej szczegóły związana z taką formą wsparcia można zdobyć w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W trakcie konferencji zainteresowani przedsiębiorcy mieli możliwość bezpośrednio porozmawiać i zdobyć informację od przedstawicieli samorządu województwa i powiatu lub agencji obsługujących biznes.

Na zakończenie  głos zabrał  Krzysztof Jarosz dyr. Parku Naukowo Technologicznego Rzeszów Dworzysko a zarazem przedstawiciel gospodarza tej ważnej dla naszych przedsiębiorców konferencji czyli Starosty Rzeszowskiego. Podziękował on wszystkim prelegentom i podkreślił jak ważna i kluczowa jest współpraca samorządu z biznesem, która może zaowocować miejscami pracy dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

(WT)

- REKLAMA -