Pogwizdów Nowy jednak do Rzeszowa?

- REKLAMA -

Jak dowiedziała się nieoficjalnie redakcja Kuriera Rzeszowskiego sprawa przyłączenia Pogwizdowa Nowego mimo negatywnej opinii Wojewody Podkarpackiego nie jest jeszcze zakończona.

Otrzymaliśmy informację, że w Urzędzie Wojewódzkim miało odbyć się spotkanie, na którym Prezydent Miasta Rzeszowa poinformował, iż prowadzi intensywne działania w celu przekonania do swoich racji urzędników z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które podobno jest przychylne jego koncepcji poszerzenia Rzeszowa, wpisującej się doskonale w strategię rozwoju regionu Podkarpacia. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz sołectwa, którym bardzo zależy na pozytywnym załatwieniu tej sprawy, co wykazali we własnych obywatelskich, choć nieprawomocnych konsultacjach. 

Trudna sytuacja finansowa Gminy Głogów Małopolski?

Według ostatniej, przyjętej w dniu 11 kwietnia 2019 roku przez Radę Miejską w Głogowie Małopolskim wieloletniej prognozy finansowej zadłużenie gminy ma osiągnąć astronomiczną kwotę 52 688 914,30 zł, obsługa zadłużenia kosztuję gminę rocznie ok 800 tyś zł, zaś spłaty długów od 2,5 mln zł do zaplanowanych na 2031 rok nawet 5 mln zł spłaty zadłużenia.  (źródło – WPF)

Z pewnością tegoroczne odłączenie od Gminy Głogów Małopolski sołectwa Miłocin oraz możliwe przyłączenie do Rzeszowa sołectwa Pogwizdów Nowy nie przysłużą się finansom budżetu gminy.

Kto zadecyduje?

Mimo, że korekty na mapie administracyjnej Polski dokonywane są regularnie od początku reaktywacji samorządu terytorialnego, ustawowe wskazówki są dość skąpe i tworzą przestrzeń do indywidualnych interpretacji już na etapie wniosku rady gminy. Dodatkowo, skutki prawne zmian granic administracyjnych gmin nie zostały wprost określone w przepisach prawa. Stąd każdą kwestię związaną ze zmianą granic Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatruje indywidualnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne i regionalne.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin jest wydawane do 31 lipca każdego roku.


Zapis transmisji NA ŻYWO z kwietniowego wiecu poparcia mieszkańców dla przyłączenia ich sołectw do Rzeszowa.

- REKLAMA -