Krasne: Nowe stroje ludowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fot. Georgina Giedlarowiec
- REKLAMA -

Miło nam poinformować, że Gmina Krasne zakupiła sześć kompletów strojów rzeszowskich, w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” trwał od stycznia do czerwca 2019 r. Jego głównym celem było uwrażliwienie mieszkańców gminy Krasne, w szczególności dzieci i młodzieży, na piękno folkloru oraz tradycji przejawiających się w regionalnych strojach ludowych. Wartość projektu wyniosła 13 136,40 zł, w tym wartość dofinansowania 8 358,00 zł.

Projekt przewidywał również realizację działań edukacyjnych. Tu z pomocą przyszedł GOKiB w Krasnem oraz Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie. Obie instytucje przeprowadziły wśród 300 dzieci i młodzieży lekcje wiedzy o regionalnych strojach ludowych oraz zorganizowały konkurs plastyczny pt. „Etnografia wczoraj i dziś”.

W konkursie udział wzięło 118 uczniów szkół podstawowych z 5 placówek z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej współczesnej kreacji damskiej lub męskiej, inspirowanej regionalnymi strojami ludowymi pochodzącymi z Podkarpacia. Temat konkursu okazał się nie lada wyzwaniem dla młodych kreatorów mody. Zgłoszone prace wyróżniały się niebagatelnymi pomysłami i nowoczesnością. Wśród nich wybrano 11 najciekawszych prac.

23 maja br. w Galerii GOKiB w Krasnem odbył się finał projektu połączony z wręczeniem nagród laureatom konkursu, wystawą nagrodzonych prac oraz prezentacją strojów ludowych zakupionych w ramach projektu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w lekcjach i udział w konkursie.

Giedlarowiec

- REKLAMA -