Doskonała wiadomość dla pacjentów z Podkarpacia i polskich producentów leków

Łukacijewska
Materiał Partnera
- REKLAMA -
Parlament Europejski przyjął 17 kwietnia rozporządzenie znoszące pięcioletni dodatkowy okres ochronny na produkcję leków generycznych. Nowe prawo przyczyni się do powstania wielu miejsc pracy, a także rozszerzy dostęp i obniży ceny leków dla polskich pacjentów. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia Podkarpacia, na którym znajduje się kilka dużych zakładów farmaceutycznych produkujących leki. 
 
Elżbieta Łukacijewska, europosłanka zaangażowana w prace nad rozporządzeniem, powiedziała: 
 
Ogromnie cieszę się, że konferencja którą zorganizowaliśmy wspólnie z Posłem Tadeuszem Zwiefką zaowocowała tym, że Komisja Europejska zdecydowała się na opublikowanie propozycji legislacyjnej w sprawie dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych. Dla polskiego pacjenta oznaczać to będzie przede wszystkim większy dostęp do tańszych leków, a dla podkarpackich przedsiębiorstw pełne wykorzystanie potencjału i rozwój.
 
Dzięki rozporządzeniu polskie firmy farmaceutyczne będą mogły konkurować na rynkach krajów trzecich na równi z firmami z USA, Chin czy Ameryki Południowej. Ponadto, będą mogły szybciej niż dotychczas wprowadzać swój produkt do obiegu na jednolitym rynku UE. 
 
Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF powiedział: To ogromna szansa, którą warto wykorzystać. Wytwórcy leków z Polski i innych krajów Unii będą mogli wreszcie, na równych zasadach, konkurować na globalnym rynku z resztą świata. Oznacza to rozwój gospodarczy całej Europy i nowe dobrze płatne miejsca pracy. Cieszę się, że krajowym producentom leków udało się przekonać Parlament i Komisję Europejską do przyjęcia tych korzystnych dla Europejczyków zmian. Dzięki temu przemysł farmaceutyczny w Polsce zyska dodatkowy impuls do rozwoju.
 
Obecnie firmy unijne nie mogą zacząć produkcji leku generycznego wcześniej niż 25 lat od momentu otrzymania przez producenta leku oryginalnego ochrony patentowanej. Na ten okres składa się 20 lat ochrony gwarantowanej przez patent oraz 5 lat tzw. dodatkowego certyfikatu ochronnego (SPC), który ma zrekompensować czas utracony przez producenta nowego leku między momentem opatentowania formuły leku a wprowadzeniem na rynek. Do tej pory ochrona ta obejmowała zarówno sprzedaż, jak i produkcję leku generycznego na terenie całej UE. Natomiast firmy farmaceutyczne usytuowane poza UE, po 20 latach ustania ochrony patentowej, mogą dany lek produkować i sprzedawać na całym świecie poza UE, a w momencie zakończenia 5 letniego okresu ochronnego, mogą wejść z nim również na rynek unijny. To stawia firmy z sektora MŚP na niekorzystnej pozycji.
 
Dzięki temu, że przekonałam innych europosłów, aby zagłosowali za przepisami, pacjenci cierpiący na nowotwory oraz choroby przewlekłe, będą mieli dostęp do lepszych, tańszych zamienników. Doskonałym przykładem jest tu lek z przeznaczeniem do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, którego cena zmaleje z kwoty 4600 zł do kwoty 600 zł.” – podkreśla Elżbieta Łukacijewska.
 
Potwierdzają to wyliczenia Komisji Europejskiej załączone do propozycji legislacyjnej z 28 maja 2018 r. Okazuje się, że wprowadzenie zmian przepisów dotyczących SPC umożliwiłoby lokalnym producentom leków ich sprzedaż poza Europę znacznie szybciej niż dotychczas. Szacunki pokazują̨, że w całej UE dzięki temu mogłoby powstać dodatkowo aż do 25 000 miejsc pracy, a dochody ze sprzedaży dla europejskich firm farmaceutycznych mogłyby wzrosnąć do ok. 10 mld euro do 2025 r. Ponadto, projektowane zmiany wpłyną pozytywnie na europejskich pacjentów, którzy otrzymają dostęp do tańszych leków bezpośrednio po ustaniu ochrony patentowej, co wpłynie pozytywnie na narodowe fundusze zdrowia. Tylko w Polsce dzięki konkurencji, która następuje po wygaśnięciu ochron patentowych oszczędności szacuje się na 500 mln zł rocznie.
- REKLAMA -

1 KOMENTARZ