Gmina Trzebownisko: Most łączący Łukawiec i Wólkę Podleśną oddany do użytkowania

Fot. J.W.Airfoto/Gmina Trzebownisko
- REKLAMA -

Gmina Trzebownisko poinformowała, iż od 10 maja 2019 roku nowa droga gminna łącząca Łukawiec z Wólką Podleśną została otwarta dla ruchu.

Fot. J.W.Airfoto/Gmina Trzebownisko
Fot. J.W.Airfoto/Gmina Trzebownisko

W ramach inwestycji zostało wybudowane ponad 1,2 – kilometra drogi,  wybudowano dwa ronda na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi w Łukawcu i Wólce Podleśnej, został wybudowany most na rzece Wisłok o długości 166,50 m, a także  zatoki autobusowe. Wybudowana została ścieżka rowerowa i chodnik o długości 3 km po obu stronach łącznika między Łukawcem a Wólką Podleśną. Wartość inwestycji realizowanej przez gminę Trzebownisko to ponad 25 mln zł, w tym dofinansowanie w kwocie ponad 9 mln zł.

Zakrojone na szeroką skalę inwestycje w gminny transport publiczny czynią go bardziej funkcjonalnym i przyjaznym dla mieszkańców. Wzmocnienie dostępności zarówno do miasta jaki, jak i otaczających go obszarów ułatwi dojazd do pracy, zwłaszcza do firm zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak również pozwoli na odciążenie obszarów o nadmiernym natężeniu ruchu.

Fot. J.W.Airfoto/Gmina Trzebownisko
Fot. J.W.Airfoto/Gmina Trzebownisko

Inwestycja została zrealizowana w ramach partnerskiego projektu transportowego wraz ze Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” . Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 5.5 Niskoemisyjny transportmiejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Fot. J.W.Airfoto/Gmina Trzebownisko
Fot. J.W.Airfoto/Gmina Trzebownisko

Celem projektu jest m.in. lepsze wykorzystanie transportu publicznego na obszarze ROF, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz mniejsze korki na drogach czy rozbudowa infrastruktury dla ruchu rowerowego, co spowoduje zmniejszenie liczby samochodów osobowych na drogach.

Źródło: Gmina Trzebownisko

 

- REKLAMA -