Dzięki analizie JPK_VAT podkarpacka KAS wykryła zaniżenie podatku należnego na blisko 100 tys. zł.

Fot. KAS
- REKLAMA -

Pracownicy jednego z urzędów skarbowych w woj. podkarpackim, w wyniku dokonanej analizy Jednolitych Plików Kontrolnych VAT jednego z podmiotów, ujawnili rozbieżności pomiędzy wykazanym przez niego podatkiem naliczonym, a podatkiem należnym, skutkujące zadeklarowaniem zawyżonej kwoty podatku VAT do zwrotu na jego rachunek bankowy.

Dzięki skutecznej analizie danych JPK_VAT przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej jednego z urzędów skarbowych na Podkarpaciu podatnik złożył korektę deklaracji VAT, w której zmniejszył zadeklarowany podatek VAT do zwrotu o blisko 100 tys. zł.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Każdy podatnik VAT przesyła go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Wdrożenie przez KAS Jednolitego Pliku Kontrolnego to przykład działań, dzięki którym możliwe jest uszczelnienie systemu poboru podatków.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego dotyczy wszystkich podatników VAT, składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Dzięki temu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych.

W 2018 r. urzędy skarbowe w woj. podkarpackim przeprowadziły ponad 9 tys. czynności sprawdzających w zakresie JPK_VAT, identyfikując uszczuplenia na ponad 6,7 mln zł.

rachm. Edyta Chabowska

- REKLAMA -