#InfoUrząd: Wyniki wyborów do organów osiedli i sołectw w Boguchwale

- REKLAMA -

W dniach 11, 13 oraz 14 kwietnia na boguchwalskich osiedlach oraz w sołectwach odbyły się zebrania wyborcze, podczas których zgłaszani byli kandydaci na przewodniczących zarządów osiedli, członków zarządów osiedli, sołtysów i członków rady sołeckich.

Zgodnie ze statutami osiedli oraz sołectw, jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na przewodniczącego zarządu osiedla lub sołtysa, nie przeprowadzano procedury głosowania. Ponadto jeżeli zostało zgłoszonych nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 kandydatów do zarządu osiedla lub rady sołeckiej (Niechobrz 7-10 kandydatów), również nie przeprowadzano procedury głosowania. Wybory odbyły się jedynie 28 kwietnia w sołectwie Zgłobień, gdzie do Rady Sołeckiej zgłosiło się 13 kandydatów, a wybory uzupełniające odbędą się także na osiedlu Boguchwała Centrum 15 maja 2019 roku, gdzie zgłosiło się 2 kandydatów.

Nowe organy osiedli i sołectw rozpoczną swoje pięcioletnie kadencje po uznaniu ważności wyborów przez Radę Miejską w Boguchwale. Podjęcie stosownych uchwał planowane jest na 30 maja 2019 roku.

Boguchwała Centrum

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Maksymilian Janas

Zarząd Osiedla (wybory uzupełniające 15.05.2019 r.):

 1. Szymon Hendzel
 2. Piotr Wybranowski

Boguchwała Dolna:

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Paweł Rusiecki

Zarząd Osiedla:

 1. Wiesław Borek
 2. Katarzyna Cichowicz-Skała
 3. Przemysław Rusiecki
 4. Bogusława Jakubowska
 5. Jarosław Gudyka
 6. Łukasz Domin
 7. Paweł Borowiec

Boguchwała Gaj

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Maria Czerwińska

Zarząd Osiedla:

 1. Małgorzata Szczepanik
 2. Anna Kulas
 3. Piotr Skotniczny
 4. Grzegorz Byjoś
 5. Maciej Burnatowski
 6. Krzysztof Jarosz

Boguchwała Górna

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Marcin Szalacha

Zarząd Osiedla:

 1. Paweł Mnich
 2. Karol Łakomiec
 3. Paweł Kołodziej
 4. Edward Radziszewski
 5. Tadeusz Błażejewski
 6. Paweł Bielat

Kielanówka

Sołtys: Maciej Sobotowski

Rada Sołecka:

 1. Liliana Mazur
 2. Janusz Świder
 3. Franciszek Kloc
 4. Robert Błażej
 5. Dorota Ziemniak
 6. Marek Probola

Lutoryż

Sołtys: Adam Baran

Rada Sołecka:

 1. Agnieszka Kuleszczyk
 2. Małgorzata Kawa
 3. Jan Nawrot
 4. Mirosław Bosek
 5. Stanisław Kopacz
 6. Józef Mackiewicz
 7. Maria Uberman

Niechobrz

Sołtys: Marian Kawa

Rada Sołecka:

 1. Piotr Żuczek
 2. Przemysław Czudec
 3. Bożena Chmiel
 4. Maria Bieniek
 5. Władysław Rzepka
 6. Józef Pieniążek
 7. Zofia Czech
 8. Urszula Gębarowska
 9. Tomasz Żuczek
 10. Robert Szałkiewicz

Mogielnica

Sołtys: Maria Niedziałek

Rada Sołecka:

 1. Renata Bartnik
 2. Agnieszka Borowska
 3. Monika Dziewit
 4. Andrzej Obuch
 5. Ireneusz Pączek
 6. Władysław Dubel
 7. Mariusz Szczygieł

Nosówka

Sołtys: Stanisław Bębenek

Rada Sołecka:

 1. Ewa Urban
 2. Janusz Jarochowicz
 3. Sławomir Świetlik
 4. Piotr Bobeł
 5. Lucyna Pałka
 6. Stanisław Róg
 7. Renata Byjoś

Racławówka

Sołtys: Kazimiera Gajdek

Rada Sołecka:

 1. Wiesław Bać
 2. Wojciech Rzucidło
 3. Hubert Stachowicz
 4. Małgorzata Kot
 5. Anna Pomykała-Rejment
 6. Bogusław Depa
 7. Roman Gajdek

Wola Zgłobieńska

Sołtys: Roman Krupa

Rada Sołecka:

 1. Maria Mędrygał
 2. Zyta Franczyk
 3. Wiesława Ziomek
 4. Piotr Wójcik
 5. Józef Szeliga
 6. Roman Skiba
 7. Waldemar Bijoś

Zarzecze

Sołtys: Jakub Kotula

Rada Sołecka:

 1. Artur Konrad
 2. Maciej Patryn
 3. Mirosław Bogaczyk
 4. Rafał Wilk
 5. Daniel Potęcki
 6. Stanisław Bucior
 7. Dorota Czech

Zgłobień

Sołtys: Łukasz Hudzik

Rada Sołecka:

 1. Wiesław Toś
 2. Paweł Świder
 3. Tadeusz Ciebiera
 4. Magdalena Kotla
 5. Jacek Kościak
 6. Stanisław Antas
 7. Stanisław Worosz

Źródło Strona UM Boguchwała

- REKLAMA -