Wojewoda: do Rzeszowa warto przyłączyć całą gminę

- REKLAMA -

Wojewoda podkarpacki zaopiniowała negatywnie wniosek Rady Miasta Rzeszowa dotyczący przyłączenia do obszaru miasta ośmiu sołectw lub ich części z czterech gmin powiatu rzeszowskiego:
z gminy Krasne – obszaru sołectwa Malawa,
z gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka (przysiółek Doły),
z gminy Głogów Małopolski – obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy,
z gminy Trzebownisko – obszaru sołectw: Zaczernie, Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina oraz części obszaru sołectwa Trzebownisko;

W dniu 16 kwietnia br. nagraliśmy Live z pikiety mieszkańców Malawy, Pogwizdowa Nowego, Racławówka-Doły przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Zebrani w rozmowie z wicewojewodą prosili o wstawiennictwo, pomoc w staraniach społeczności zamieszkałych przez nich miejscowości o połączenie z Rzeszowem.

Na konferencji prasowej w dniu 29 kwietnia na temat zmian w podziale terytorialnym wojewoda Ewa Leniart poinformowała, że zmiany granic Rzeszowa i ościennych gmin dokonywane są od 2005 roku. Ostatnie zmiany miały miejsce w 2016 i 2018. Zdaniem Wojewody dalsze rozczłonkowywanie gmin ościennych nie jest w interesie miasta ani gmin. – Niestety pogorszyłaby się sytuacja finansowana gmin, które zostałyby uszczuplone – zaznaczyła wojewoda.

Wojewoda Ewa Leniart uważa, że rozsądnym jest przygotowanie strategii i przyłączenia jednej całej gminy. – Której gminy to zostawiam włodarzom miasta Rzeszowa – mówiła wojewoda. – Zarówno kierunek północny [Gmina Trzebownisko], jak i gmina Krasne wydaje się racjonalny.

Oprócz aspektów finansowych w opinii wojewody czytamy o konsultacjach społecznych przeprowadzonych w gminach Boguchwała, Trzebownisko i Głogów Młp., gdzie w sprawie oddania sołectw do Rzeszowa wypowiadali się mieszkańcy zamieszkali w różnych częściach tych gmin. Wójtowie ogłaszając wyniki konsultacji nie podali informacji o liczbie uprawnionych, lub o frekwencji. Wszystkie te konsultacje zakończyły się wynikiem negatywnym. Natomiast w sprawie przyłączenia do Rzeszowa sołectwa Pogwizdów Nowy przeprowadzone odrębne konsultacje społeczne, gdzie podano wskaźniki określające liczbę uprawnionych i frekwencję podczas konsultacji w tym sołectwie. W opracowaniu wojewody wskazano, że tylko konsultacje przeprowadzone w Pogwizdowie Nowym miarodajnie oddają opinie mieszkańców. Większość chce przyłączenia do Rzeszowa.

Wyżej wymienione opinie wraz ze złożonymi wnioskami zostały przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada Ministrów w terminie do końca lipca br. podejmie ostateczne decyzje w przedmiotowym zakresie. Jeśli decyzje będą pozytywne przyłączenie sołectw do Rzeszowa winno odbyć się z dniem 1 stycznia 2020 r.

- REKLAMA -

2 KOMENTARZE

  1. […] Rzeszów w tym roku wnioskował o przyłączenie ośmiu sołectw: Malawy z gminy Krasne, Racławówki-Doły z gminy Boguchwała, Pogwizdowa Nowego z gminy Głogów Młp. oraz Zaczernia, Nowej Wiesi, Jasionki, Tajęciny i części Trzebowniska z gminy Trzebownisko.  Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart, wniosek miasta zaopiniowała negatywnie. Pisaliśmy o tym TUTAJ. […]