Jest koncepcja programowa dla odcinka S19 Rzeszów-Babica

Materiał Promost Consulting
- REKLAMA -

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o kolejnym kroku przybliżający do realizacji S19 na południe od Rzeszowa. Do GDDKiA przekazana została Koncepcja Programowa pierwszego na Podkarpaciu tunelu wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrologicznym oraz 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy.

Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w III kwartale 2019 r., a oddanie odcinka do ruchu w 2024 r.

Wykonawcą Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym dla tego odcinka jest Konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o.

W ramach zamówienia Wykonawca:

– przygotował Koncepcję Programową (KP) tunelu i odcinka S19 w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi, tunelu wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego oraz analizę wielokryterialną;

– wykonał kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym opracował opinię geotechniczną, dokumentację geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk.

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj – buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony Wykonawca drogi ekspresowej S19. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w III kwartale 2019 roku.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Droga ekspresowa S19 na odcinku w. „Rzeszów Południe’ – w. „Babica”  dł. ok. 10,25 km zlokalizowana będzie w województwie podkarpackim, w powiatach: rzeszowskim (gmina: Boguchwała, miejscowości Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, Mogielnica. Lutoryż), strzyżowskim (gmina: Czudec, miejscowość Babica).

Trasa drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica  rozpoczyna się w km 11+400 za węzłem „Rzeszów Południe”. Początkowo droga przebiega przez działki rolne, oraz łąki – tereny nie zabudowane. Następnie przecina tereny zabudowane miejscowości Racławówka. Dalej trasa ponownie wkracza na tereny rolne należące do miejscowości Racławówka, Boguchwała i Mogielnica oraz tereny zabudowane miejscowości Mogielnica. Projektowana droga S19, biegnie w kierunku południowo-zachodnim, omijając od strony północno-zachodniej miejscowość Lutoryż. W rejonie tym  zaplanowano obustronne MOP-y  I „Lutoryż”. Dalej droga przebiega przez teren leśny, gzie występuje tunel. Następnie trasa drogi przebiega w sąsiedztwie terenu zabudowanego przecinając drogę wojewódzką nr 988 oraz linię kolejową nr LK106. Po jej przekroczeniu, droga przebiega równolegle do istniejącej DK 19, po jej zachodniej stronie, aż do węzła „Babica” km około 21+650, gdzie kończy się zakres opracowania.

Zachęcamy do obejrzenia animacji przedstawiającej warianty projektu:

Opublikowany przez Promost Consulting Środa, 24 kwietnia 2019

Warto przypomnieć, że prace koncepcyjne trwają na całym przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa (dł. 85,2 km). Oprócz omawianego odcinka Rzeszów Południe – Babica, dokumentacja opracowywana jest także dla zadań:

S19 w. Miejsce Piastowe – w. Dukla
Wykonawca dokumentacji KP: IVIA
Data planowana odbioru KP: 12.2019

S19 w. Domaradz – w. Miejsce Piastowe
Wykonawca dokumentacji KP: IVIA
Data planowana odbioru KP: 02.2020

S19 w. Dukla – Barwinek (granica państwa)
Wykonawca KP: Multiconsult Polska
Data planowana odbioru KP: 04.2020

S19 w. Babica – w. Domaradz
Wykonawca dokumentacji KP – lider: Promost Consulting + IRP + Geotech
Data planowana odbioru KP: 06.2020

 

- REKLAMA -