ZUS uczcił pamięć ofiar wypadków przy pracy

Materiał ZUS Rzeszów
- REKLAMA -

Dzisiaj (26 kwietnia) z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się 4 edycja Konferencji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób z całego kraju a wśród gości byli m.in.:
– Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
– Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
– Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy
– Ewa Papiewska-Borkowska – Dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie
– Krystyna Domaradzka – Dyrektor Oddziału ZUS w Jaśle
– JarosławSkolik – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Materiał ZUS Rzeszów

Konferencja została zorganizowana przez ZUS przy współpracy z WSSE w Rzeszowie oraz OSPSBHP. Partnerami wydarzenia byli m.in. CIOP-PIB, WITD w Rzeszowie, UTK, PSP, UDT, RDLP w Krośnie.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych to święto obchodzone corocznie 28 kwietnia, proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. W Polsce święto obchodzone jest od 2003 roku na mocy uchwały Sejmu RP.

Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat realizuje szereg przedsięwzięć mających na celu popularyzację i przekaz wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w tym z zakresu wypadków przy pracy.
Zwracanie uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz budowa wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy to podstawowe cele każdego pracodawcy.
Pamiętajmy, że profesjonaliści pracują bezpiecznie – a my pracownicy – powinniśmy być ambasadorami bezpieczeństwa i praworządności na zmieniającym się rynku pracy.
Stojąc przed pomnikiem ofiar wypadków przy pracy – życzmy sobie, aby kolejne lata naszej działalności zawodowej oparte były na poszanowaniu życia i zdrowia pracownika oraz odpowiedzialności zarówno za swoje bezpieczeństwo jak i innych.
Dbanie o wspólne dobro ochrony zdrowia i życia w miejscu pracy – powinno być naszym wspólnym celem.

Dzień wcześniej – przy pomniku ofiar wypadków przy pracy w Tarnobrzegu-Machowie,
odbyło się spotkanie upamiętniające ofiary wypadków przy pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Wojewody Podkarpackiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, Prezydent Tarnobrzega i lokalne media.

- REKLAMA -