II Podkarpacka Wiosna Literacka

Fot. Ł. Kotulak/Kurier Rzeszowski
- REKLAMA -

Zainicjowana w ub. roku w Osiedlowym  Domu Kultury „Karton” RSM  druga już Podkarpacka  Wiosna Literacka, tak jak i rok temu cieszyła i obecnie dużym powodzeniem wśród twórców naszego województwa. Wzięli w niej udział m.in. literaci, członkowie związków twórczych i organizacji kulturotwórczych – poeci i prozaicy ze Związku Literatów Polskich, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury czy Klubu Literackiego „Perły Podkarpacia”: twórcy z miast, miasteczek, a także z miejscowości całkiem małych (stanowiących miejsca zamieszkania poszczególnych twórców) od Łeżajska, przez podmieleckie Poręby Dymarskie, Tryńczę, po Krosno i Duklę na pogórzu.

Wszystkich powitał kierownik ODK Józef Tadla, który odczytał też List Gratulacyjny, przysłany z okazji II Wiosny przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dr hc Tadeusza Ferenca. Wśród zaproszonych gości w II PWL uczestniczyli: Pełnomocnik RSM i Kierownik Administracji Osiedla „Baranówka” RSM Maria Kuźniar, członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni – Józef Uryniak i Michał Ziemliński, Przew. Rady Osiedla Mateusz Maciejczyk, członek Zarządu Głównego ZLP Marta Pelinko.

Swoje utwory (bądź ich fragmenty) prezentowali:

Oddział ZLOP w Rzeszowie: Marek Petrykowski, Kotula Bogusław, Wacław Turek, Anita Róg oraz Jan Belcik,

Klub Literacki Warszawskiego Oddziału ZLP w Rzeszowie: Marta Pelinko, Janina Taman-Gąsiewicz i Jerzy Stefan Nawrocki,

Kielecki Oddział ZLP: Dorota Kwoka,

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury: Barbara Śnieżek, Teresa Glazar, Stefan Żarów, Agnieszka Niemiec, Jadwiga Buczak,

Klub Literacki „Perły Podkarpacia” z Leżajska:  Jerzy Welc, Stanisław Kornasiewicz, Alina Hasiak, Zdzisława Giza i Ewelina Łopuszańska.

Twórczy charakter II Podkarpackiej Wiosny Literackiej wzbogaciła ekspozycja rzeźb i portretów w drewnie artysty-rzeźbiarza Józefa Pałaca (RSTK) oraz wokalne przerywniki z towarzyszeniem gitary w wykonaniu szeroko uzdolnionej maturzystki Anity Róg – najmłodszego aktualnie członka ZLP w Polsce.

Nie jest to pierwsza z intelektualnych inicjatyw, zrodzonych i realizowanych w ODK „Karton” RSM zgodnie z twórczym i intelektualnym zapotrzebowaniem. Niedługo koniec roku szkolnego, który w „Kartonie” poprzedzi podsumowanie ogólnowojewódzkiego XX Regionalnego Konkursu Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców, otwartego i stworzonego właśnie dla indywidualnych potrzeb intelektualnych szkolnej młodzieży.

Jerzy Stefan Nawrocki

- REKLAMA -