Nowe miejsca w boguchwalskim żłobku

- REKLAMA -

W żłobku w Boguchwale zakończyły się prace modernizacyjne umożliwiające powstanie dodatkowych 29 miejsc dla dzieci.

W ramach prac budowlanych o wartości ponad 96 000 zł, w pomieszczeniach o powierzchni użytkowej 114,6 m², powstały 2 sale przeznaczone dla dzieci, a także zaplecze techniczne, sanitarne oraz biurowe. Wnętrze otrzymało nowe wyposażenie o wartości ponad 63 000 zł – meble, zabawki, pomoce do pracy z maluchami oraz sprzęt AGD. Środki na utworzenie nowych miejsc pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Maluch”. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 100 603 zł.

Boguchwalski żłobek prowadzony jest przez podmiot wyłoniony w konkursie – Akademia Maluszka “Słodki Bobasek” s.c. Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu: 695 761 799, 667 305 003.

Powiększenie żłobka w Boguchwale jest kolejnym elementem aktywnej polityki rodzinnej Gminy Boguchwała. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy gminne żłobki – w Boguchwale, Racławówce oraz Nosówce, w których łącznie znajduje się 129 miejsc dla podopiecznych. Dodatkowo, wsparciem w wysokości 300 zł, wydatkowanym z budżetu gminy, samorząd partycypuje w kosztach opieki dziecka. Rezultatem tych działań jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców, a w konsekwencji wzrost zainteresowania z ich strony tą formą opieki.

Źródło: strona Gminy Boguchwała

- REKLAMA -