Krasne zaprasza na lekcje wiedzy o regionalnych strojach ludowych

- REKLAMA -

Gmina Krasne rozpoczęła realizację projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Oprócz zakupu 6 kompletów strojów rzeszowskich damskich projekt zakłada m. in. przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży lekcji wiedzy o regionalnych strojach ludowych. Pierwsze lekcje odbyły się już w Gminnym Przedszkolu w Palikówce oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem.

W ubiegły wtorek w zajęciach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem. Zajęcia prowadziła p. Judyta Sos z Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, która w interesujący sposób opowiadała młodzieży o rodzajach i zasięgach występowania strojów ludowych, ich ewolucji oraz codziennym życiu naszych babć i dziadków.

W ramach projektu ogłoszony został także konkurs plastyczny pt. „Etnografia wczoraj i dziś” dla uczniów szkół podstawowych z terenu działania Stowarzyszenia LGD EUROGALICJA (tj. gmin Krasne, Czarna, Trzebownisko, Kamień, Głogów Młp. i Sokołów Młp.). Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej współczesną kreację damską lub męską wzorowaną na regionalnych strojach ludowych pochodzących z Podkarpacia. Na zgłoszenia prac organizatorzy czekają do 13 maja 2019r. Szczegóły konkursu tutaj

Fot. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 

- REKLAMA -