#InfoUrząd: Strajk nauczycieli w placówkach Gminy Trzebownisko

- REKLAMA -
Zarząd Oddziału ZNP w Trzebownisku poinformował, że po przeprowadzonym referendum strajkowym następujące placówki oświatowe z terenu Gminy Trzebownisko przystąpiły do strajku:
  1. Szkoła Podstawowa im. Bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej
  3. Zespół Szkół Nr 1 w Stobiernej
  4. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce
  5. Zespół Szkół w Łące
  6. Zespół Szkół w Łukawcu
  7. Zespół Szkół – Szkoła w Nowej Wsi
  8. Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
  9. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu
Na dzień 8 kwietnia 2019 r. zapowiadany jest ogólnopolski strajk nauczycieli. Jeżeli dojdzie do strajku, w tym dniu dyrektorzy szkół i tym samym rodzice dowiedzą się ilu faktycznie nauczycieli i pracowników przystąpi do strajku ponieważ protestujący nauczyciele i pracownicy będą podpisywali tego dnia każdorazowo nowe deklaracje o przystąpieniu w danym dniu do strajku.Apeluje się do rodziców, aby obserwowali sytuację. Jeżeli nauczyciele przystąpią do strajku 8 kwietnia 2019 r. możemy się spotkać z pewnymi problemami. Mianowicie w przypadku przystąpienia nauczycieli do strajku w ilości uniemożliwiającej organizację lekcji dyrektor placówki jest zobligowany do zapewnienia uczniom będącym w szkole doraźnych zajęć, to jest np. świetlica. Natomiast w sytuacji, gdy sto procent załogi przystąpi do strajku dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesić działanie szkoły tj. zastosować par. 18 ust. 2. Rozporządzenia MEN w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i palcówkach. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki dla dziećmi.

Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie określić długości trwania oraz faktu, czy do strajku dojdzie.
Wszelkie nowe informacje o sytuacji w każdej placówce oświatowej, będą monitorowane i publikowane na stronie poszczególnych placówek oświatowych bądź Urzędu Gminy Trzebownisko.

- REKLAMA -