#InfoUrząd: Burmistrz Błażowej informuje

- REKLAMA -

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKU NAUCZYCIELI

Zgodnie z zapowiedzią nauczycielskich związków zawodowych od 8 kwietnia 2019 roku planowane jest rozpoczęcie strajku nauczycieli. W Gminie Błażowa do strajku mogą przystąpić nauczyciele; z Zespołu Szkół w Błażowej, Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej i Nowym Borku oraz Przedszkola Publicznego w Błażowej.

Strajk nie odbędzie się w pozostałych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie naszej gminy.

Zgodnie z deklaracją uzyskaną od dyrektorów na spotkaniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku we wszystkich szkołach podczas ewentualnego strajku zapewniona zostanie opieka nad dziećmi i młodzieżą. Natomiast w Przedszkolu Publicznym w Błażowej mogą wystąpić chwilowe utrudnienia, o czym rodzice dzieci zostali poinformowani.

Egzaminy, które rozpoczynają się od 10 kwietnia 2019 roku odbędą się bez zakłóceń.

Z racji dynamicznej sytuacji i wciąż trwających negocjacji związków zawodowych z rządem, zachęcam do śledzenia stron internetowch poszczególnych jednostek oświatowych.

- REKLAMA -