#infoURZĄD –PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE – ZMIANY OD 1 KWIETNIA

Leniart
- REKLAMA -

„Państwowe Ratownictwo Medyczne – zmiany od 1 kwietnia 2019 r.” to temat dzisiejszej konferencji prasowej wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym obowiązywać będą nowe wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz nowe umowy na udzielanie świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego.

Nowe regulacje prawne wprowadzają tutaj istotne zmiany – wyłączeni z usług zostaną niepubliczni świadczeniodawcy oraz zostanie określona nowa definicja rejonu operacyjnego, który ma być tożsamy z rejonem działania dyspozytorni medycznej (nie będzie obejmował on już tylko poszczególnych powiatów).

Upubliczniony system ratownictwa medycznego, oparty o nowe rozwiązania ustawowe, ruszy 1 kwietnia.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przeprowadził postępowanie konkursowe, w wyniku którego w dniu 25 marca br. wyłoniono 5 świadczeniodawców – trzech będzie realizować umowy samodzielnie (w rejonie rzeszowskim, sanockim i przemyskim) a dwóch w ramach konsorcjum (w rejonie krośnieńskim i mieleckim).

W życie wejdą również zmiany w organizacji zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa, polegające na wprowadzeniu rozwiązań poprawiających dostępność do ww. zespołów na obszarach, gdzie notowano przekroczenia czasów dotarcia na miejsce zdarzenia.

Pojawi się 8 zupełnie nowych miejsc stacjonowania zespołów (Jarosław, Olszanica, Fredropol, Nowa Sarzyna, Jeżowe, Łańcut, Żyraków, Rzeszów).

Podejmowane działania pozwolą na zwiększenie, od 1 kwietnia 2019 r., liczby zespołów ratownictwa medycznego z 86 na 95, co skróci czas oczekiwania na dotarcie ww. zespołów do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a tym samym wpłynie pozytywnie na poziom zabezpieczenia medycznego mieszkańców województwa podkarpackiego.

W dzisiejszym spotkaniu z mediami wzięli również udział zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Violetta Tyczyńska, dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Maria Napieracz, dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku Beata Pieszczoch, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Andrzej Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Rafał Kijanka i dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Andrzej Jurczak.

Źródło https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/panstwowe-ratownictwo-medyczne-zmiany-od-1-kwietnia/

[Notka prawna: Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 4. pkt 2, materiały urzędowe nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego lecz własność publiczną.]

- REKLAMA -