#infoURZĄD – POWOŁANIE KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH

- REKLAMA -

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania na pięcioletnią kadencję konsultantom wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej oraz w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Powołania z dniem 1 marca br. otrzymali: prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie immunologii klinicznej oraz prof. dr hab. Adam Reich na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Pani prof. dr hab. med. Anna Pituch-Noworolska jest Kierownikiem Oddziału Immunologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a od 2017 r. pracuje również w Poradni Immunologicznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.

Pan prof. dr hab. n. med. Adam Reich jest Kierownikiem Kliniki Dermatologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz Kierownikiem Zakładu Dermatologii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Konsultant w ramach pełnienia swojej funkcji wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

 

źródło https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/powolanie-konsultantow-wojewodzkich/

[Notka prawna: Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 4. pkt 2, materiały urzędowe nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego lecz własność publiczną.]

- REKLAMA -