#InfoUrząd: Zaproszenie na I Tyczyńskie Konfrontacje Taneczne „Let’s dance”

- REKLAMA -

W dniu 30 marca br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, zaprasza na I Tyczyńskie Konfrontacje Taneczne „Let’s dance”.

Celem imprezy jest konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Edukacja taneczna i propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi. Rozwijanie talentów estradowych. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Integracja uczestników i instruktorów, biorących udział w przeglądzie. Kształtowanie rywalizacji fair play.

Uczestnicy:

Przegląd skierowany jest do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych działających w amatorskim ruchu artystycznym w szkołach, placówkach przyszkolnych
i gminnych ośrodkach kultury.

Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Przeglądu winny ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu.

Zespół powinien posiadać odpowiednią ilość opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników

Więcej informacji: http://www.mgoktyczyn.pl/?aktualnosci/i-tyczynskie-konfrontacje-taneczne-let-s-dance-30-03-2019r.html

- REKLAMA -