#INFOURZĄD: Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kamień

- REKLAMA -

Gmina Kamień otrzymała dofinansowanie w wysokości 147 000 tys. zł na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kamień”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców Gminy Kamień w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej “Meritum” pn. „e-misja – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 22 szkoleń w 12 osobowych grupach w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących tematy:

  1. “Rodzic w Internecie”
  2. “Mój biznes w sieci”
  3. “Moje finanse i transakcje w sieci”
  4. “Działam w sieciach społecznościowych”
  5. “Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  6. “Rolnik w sieci”
  7. “Kultura w sieci”

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy w wieku 25-74 lat do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Rozwijamy Kompetencje Cyfrowe w Gminie Kamień”.
Szkolenia są przewidziane w godzinach popołudniowych jak również w weekendy (16 godzin dydaktycznych).
Pierwsze szkolenia odbędą się w kwietniu 2019 r.
Dla uczestnika projektu do wyboru jeden z wymienionych wyżej modułów tematycznych.
Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kamień, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.
Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik będzie pracował przy komputerze. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Szkolenia realizowane będą w 3 miejscach na terenie Gminy, w zależności od preferencji uczestników:

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku
  • Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Kamieniu
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu

Projekt realizowany będzie od 1 marca 2019 do 31 marca 2020
Szczegółowe informacje oraz zapisy od 1 marca bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pokój nr 30) lub pod nr tel. 17 8556776 w.30

- REKLAMA -