#InfoUrząd: Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni”.

- REKLAMA -

Po raz czwarty Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie było gospodarzem eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni”, które odbyły się 5 marca.

„Choć umierała ze słowem – Ojczyzna,
tu pamięć o Niej była niewygodną,
czas wreszcie przyszedł, żeby prawdę wyznać,
dziś ta Ojczyzna przywraca Jej godność.”

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego z klas 7-8, trzecich klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. Patronat nad eliminacjami objął Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, który przekazał fundusze na piękne nagrody dla uczestników recytatorskich zmagań. Konkurs odbywał się w miłej, a zarazem podniosłej atmosferze, bo i jego tematyka była poważna.Stanowił hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życiu zgodnym z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. Był motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, a także kształtowania poczucia tożsamości narodowej. Jurorzy w składzie: przewodnicząca- Grażyna Malawska, emerytowana dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, animatorka kultury, członkowie: Maria Radoń – polonistka, emerytowana dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Ewa Hadam – Radna Powiatu Rzeszowskiego oraz Grażyna Paździorny – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, po wysłuchaniu recytacji przyznały nominacje do etapu wojewódzkiego następującym uczennicom – Zuzannie Szybiak z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie, Aleksandrze Socha z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Karolinie Nosal ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej w Dynowie oraz Katarzynie Wierzchowskiej z Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Wsi. Pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni dyplomami i pięknymi podarunkami. Pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach podziękowała wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, a nominowanym do etapu wojewódzkiego życzyła wielu sukcesów. Nad przebiegiem konkursu, jego stroną organizacyjną czuwały panie Monika Wandas-Wasieńko, Katarzyna Kłyż i Joanna Duda.

Źródło: strona powiatu rzeszowskiego

[Notka prawna: Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 4. pkt 2, materiały urzędowe nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego lecz własność publiczną.]

- REKLAMA -