V sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 9:00

- REKLAMA -

Zawiadomienie

V sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Hyżne do “Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezówka”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przystąpienia Gminy Hyżne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Dolina Strugu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty
  w Rzeszowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 8. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

 

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 Bogusław Kotarba

- REKLAMA -